Welcome to our online store !

Taisyklės

Paslaugosjums.lt skelbimų svetainės naudojimosi Taisyklės ir sąlygos

✔Vartotojas, dėdamas skelbimą, sutinka su Paslaugosjums.lt naudojimosi taisyklėmis ir sąlygomis.

Paslaugosjums.lt neatsako už turtinę, moralinę ar kitokią žalą, patirtą naudojantis Paslaugosjums.lt skelbimų sistemos paslaugomis.

✔Draudžiama dėti skelbimus, kuriuose tekstinė arba grafinė informacija prieštarauja įstatymams, pažeidžia moralės normas, yra įžeidžianti, apgaulingo turinio.

✔Skelbimas gali būti perkeltas i kitą kategoriją, jeigu skelbimas neatitinka arba dalinai neatitinka pasirinktos skelbimų temos.

✔Skelbimas gali būti ištrinamas, jeigu jis daug kartų kartojamas su tuo pačiu turiniu, arba skelbime yra nuorodos į panašias interneto svetaines.

✔Paslaugosjums.lt paslaugų Taisyklės ir sąlygos gali būti keičiamos, papildomos arba taisomos. Paslaugosjums.lt paslaugų Taisyklės ir sąlygos įsigalioja nuo jų publikavimo Paslaugosjums.lt skelbimų svetainėje momento.

✔Paslaugosjums.lt  administracija turi pagrindinį ir lemiamą balsą visuose ginčuose su vartotojais dėl naudojimosi nemokamomis Paslaugosjums.lt sistemos paslaugomis. Nepatenkinti vartotojai, bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis Paslaugosjums.lt sistemos paslaugomis.

Populiariausi