Welcome to our online store !

Taisyklės

Paslaugosjums.lt skelbimų svetainės naudojimosi Taisyklės ir sąlygos

✔Vartotojas, dėdamas skelbimą, sutinka su Paslaugosjums.lt naudojimosi taisyklėmis ir sąlygomis.

Paslaugosjums.lt neatsako už turtinę, moralinę ar kitokią žalą, patirtą naudojantis Paslaugosjums.lt skelbimų sistemos paslaugomis.

✔Draudžiama dėti skelbimus, kuriuose tekstinė arba grafinė informacija prieštarauja įstatymams, pažeidžia moralės normas, yra įžeidžianti, apgaulingo turinio.

✔Skelbimas gali būti perkeltas i kitą kategoriją, jeigu skelbimas neatitinka arba dalinai neatitinka pasirinktos skelbimų temos.

✔Skelbimas gali būti ištrinamas, jeigu jis daug kartų kartojamas su tuo pačiu turiniu, arba skelbime yra nuorodos į panašias interneto svetaines.

✔Paslaugosjums.lt paslaugų Taisyklės ir sąlygos gali būti keičiamos, papildomos arba taisomos. Paslaugosjums.lt paslaugų Taisyklės ir sąlygos įsigalioja nuo jų publikavimo Paslaugosjums.lt skelbimų svetainėje momento.

✔Paslaugosjums.lt  administracija turi pagrindinį ir lemiamą balsą visuose ginčuose su vartotojais dėl naudojimosi nemokamomis Paslaugosjums.lt sistemos paslaugomis. Nepatenkinti vartotojai, bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis Paslaugosjums.lt sistemos paslaugomis.

Gaukite pasiūlymus

Parašykite iš karto visiems jūsų pasirinktos kategorijos skelbimų autoriams.

Populiariausi